PCBO Smallingerland

PCBO Smallingerland e.o. is een protestants-christelijke scholengemeenschap. De Bijbel is de inspiratiebron voor ons onderwijs en hoe we met elkaar omgaan. In ons onderwijs brengen we kinderen in contact met christelijke gebruiken en tradities die vaak stevig verankerd zijn in de Nederlandse samenleving.
Dit maakt PCBO Smallingerland e.o. een moderne organisatie die met beide benen in de samenleving staat en daarbij de christelijke identiteit als uitgangspunt gebruikt. We zijn een open en toegankelijke  scholengemeenschap voor iedereen die dat uitgangspunt respecteert.