OPO Furore

De scholen van Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Furore zijn scholen waar respect voor ieder individu hoog in het vaandel staat, ongeacht afkomst, religie, culturele achtergrond of sociale situatie. OPO Furore bestaat uit 23 openbare scholen die structureel samenwerken. We hebben één school voor speciaal basisonderwijs, een asielzoekersschool en een NT2 school.

Onze scholen bevinden zich op locaties in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Er zijn kleine scholen met 40 leerlingen en grote scholen met 400 leerlingen die deel uitmaken van onze stichting.

Daarnaast hebben we nog samenwerkingscholen. In de samenwerkingscholen zijn openbaar en christelijk onderwijs samengevoegd tot één school. In Smallingerland zijn dat: It Werflân in Rottevalle, De Diamant in Oudega, De Leister Igge in Opeinde, De Frissel in Drachtstercompangnie. In Tystjerskteradiel is dat: It Bynt in Sumar, De Romte in Tytsjerk en De Twirre in Eastermar.

De Lanen 1
9204 WB Drachten
0512-582600

info@opo-furore.nl
www.opo-furore.nl