openbaar primair onderwijs noordenveld

Binnen OPO Noordenveld vinden we het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen. Openheid en respect zijn waarden en normen die in de dagelijkse onderwijspraktijk zijn terug te vinden.

Ongeveer tweeduizend leerlingen bezoeken een school van OPO Noordenveld. Onder OPO Noordenveld vallen 10 openbare scholen voor basisonderwijs, 1 samenwerkingsschool voor basisonderwijs  en een school voor speciaal basisonderwijs. Alle scholen onderscheiden zich door het onderwijsaanbod. Op alle scholen van OPO Noordenveld wordt gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs door gemotiveerd en tevreden personeel. Transparantie staat hoog in het vaandel van de organisatie.

Onze ambassadeurscholen